Re-integratietraject (tweede spoor)

Bijna elke organisatie heeft wel eens te maken met een langdurig zieke medewerker. Wanneer deze medewerker onverhoopt niet meer kan terugkeren in het eigen of aangepast werk dient er uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie een re-integratie tweede spoor traject opgestart te worden. Het is van belang dat dit traject adequaat uitgevoerd wordt om de kans op werkhervatting zo groot mogelijk te laten zijn. Het UWV verwacht van werkgever en werknemer de juiste inspanningen en zal deze streng toetsen. Ook voor het aanvragen van  een WIA is het van belang dat werkgever en werkgever zich zo optimaal mogelijk voorbereiden op de aanvraag en keuring. Een complexe situatie waar vaak een spanningsveld ontstaat tussen kosten, opbrengsten en de menselijke kant. Daarnaast wil de werkgever graag dat de werknemer met zorg en aandacht wordt begeleid, maar wel met resultaat.

Hoe werkt een re- integratietraject?

De begeleiding van Weenink Loopbaanadvies is erop gericht om de medewerker op de lange termijn zelfredzaam en zelfvoorzienend te laten zijn. Met de start van een re-integratietraject werk je aan een oplossing op maat en krijg je, stap voor stap, inzicht in alle aspecten die zich aandienen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Je word begeleid bij het ontdekken en verder ontwikkelen van je talenten en kwaliteiten.

Weenink Loopbaanadvies gelooft dat de kracht zit in het maken van echte verbinding met mensen. De loopbaanadviseur kent de lokale arbeidsmarkt en is in staat om de vertaalslag te maken tussen de toegevoegde waarde van de werknemer en het aanbod van passend werk en eventuele werkervaringsplaatsen.

Een spoor 2 traject kan sterk variëren in duur en inzet. De aard, omvang en variatie van de re-integratie belemmerende factoren bepalen de mate waarin een tweede spoortraject qua duur als ‘adequaat’ kan gelden. Hierbij wordt maatwerk geleverd.

Menu