Blogpost: Is passie voorwaarde voor succes?

26 januari 2020

“Ik weet echt niet wat ik wil in mijn werk en dat houdt me bezig! Wat ik weet, is wat ik vooral níet wil. Iedereen om me heen vraagt continu: “Hoe het staat met je zoektocht naar ander werk? Heb je al iets gevonden?” Dat maakt me onzeker”.

Veel van mijn klanten die bij mij komen en die niet precies weten wat ze willen in hun werk, voelen zich wanhopig. Ze zitten niet op hun plek in hun huidige werk, veranderen door gezondheidsproblemen of hebben ontslag genomen. De druk van buitenaf is groot. Want je moet toch snel weer aan het werk?!

Er zijn geluksvogels die een duidelijke passie hebben waar ze zich helemaal op kunnen richten. Veel meer mensen hebben echter niet zo’n uitgesproken idee van waar ze blij van worden en hebben meerdere interesses. En daar is niks mis mee. Een mens kan meerdere passies combineren en van passie veranderen als de huidige je begint te vervelen. De zoektocht naar die enen passie kan je zelfs blind maken voor andere mogelijkheden, dan mis je misschien kansen die een grote invloed op je leven kunnen hebben.

Is het echt zo erg om het even niet te weten? Niet scherp te hebben welke passie je in je werk zoekt? De kunst is om rust te zoeken in die onwetendheid en op die manier de tijd te nemen. Het legt veel druk op mensen, terwijl passie maar een emotie is – en dus ook kan veranderen.

Het was de eerste keer dat ik zelf iemand sprak die gemotiveerd en enthousiast was zonder één grote passie of doel in het leven te hebben. Het was bevrijdend om eens iemand te spreken die ook tijdelijk de focus en scherpte miste en daar iets positief mee deed. Het hielp me om mijn niet-weten echt te omarmen. Toen een klant eens in zo’n situatie verkeerde, had hij geen idee waar hij zijn passie moest zoeken. Eenmaal in contact met mij, was zijn opluchting groot toen ik hem vertelde dat hij dat ook niet een twee drie hoefde te weten.

Er zijn veel mensen met vragen, zonder antwoorden, maar die horen we maar zelden. Op sociale media doen we ons allemaal succesvol voor. Je onzekerheid bekennen is niet evident in deze prestatiemaatschappij. . We willen non-stop gelukkig zijn en denken ook dat dat kan, maar dat is een utopie . Niet alles zal constant fantastisch te zijn en dat hoeft ook niet. Soms is goed genoeg voldoende. Ons geluk hangt niet af van passie of eeuwig succes.

Van kinds af aan leren we dat we een keuze moeten maken. Hoewel er inderdaad mensen zijn met één grote passie, zijn er ook veel mensen met meerdere interesses. Je kan meerdere passies combineren en je kan altijd van passie veranderen als de huidige je begint te vervelen. De zoektocht naar die ene passie kan je bovendien blind maken voor andere mogelijkheden. Als je zo druk op zoek gaat naar die ene passie, dan mis je misschien kansen die een grote invloed op je leven kunnen hebben. Dat we zo gefocust zijn op die passie, hangt samen met ons voortdurende streven naar het beste.

Nog steeds raak ik wel eens in paniek als ik bedenk dat ik geen plan heb voor komende jaren, maar mijn even niet -weten verlamt me niet meer. Ik begin gewoon aan het volgende en ga me onderweg amuseren. Mijn passies mogen wisselen in de loop van de tijd. Ik hoef niet meer allen maar supersuccesvol te zijn. Ik vind goed genoeg voldoende.

Het is okay!

Wanneer is het voor jou goed genoeg?

 

Jeanne Weenink

Nieuwe subsidieregelingen voor het mkb in 2020: Slim

26 januari 2020

Naast de activiteiten vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk, worden er in 2020 ook andere initiatieven ontplooit om een impuls te geven aan goed werkgeverschap. Het ministerie van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector (SLIM).

Waarvoor subsidies?

Mkb-ondernemers vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dit kunnen zij alleen doen, maar ook in samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een branchevereniging, werkgeversvereniging, werknemersvereniging, O&O-fonds of een onderwijsinstelling. Ook grotere bedrijven uit de landbouw, de horeca en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

Investeren in je werknemers: stimuleren van leren en ontwikkelen

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de SLIM-regeling wil het kabinet een bijdrage leveren aan initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen, om zo een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving te ontwikkelen.

Periodes van aanvragen

Mkb-ondernemers kunnen subsidie aanvragen in twee aanvraagperiodes:

  • 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020
  • 1 september 2020 t/m 30 september 2020

Voor samenwerkingsverbanden in het mkb en voor de grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector loopt de aanvraagperiode van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de SLIM-regeling. Daarnaast worden er begin 2020 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. U vindt daar binnenkort meer informatie over op de website.

WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans

30 september 2019

WAB Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Werkgevers zouden met name bij 50-plussers wachten met ontslag tot 1 januari 2020, omdat de transitievergoeding wordt verlaagd.  Ben je 50 jaar of ouder en heb je het gevoel dat je positie niet zeker is, wacht dan niet af maar neem zelf de regie in handen. Je kan natuurlijk gebruik maken van het gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers, maar beter is om je werkgever een bijdrage te vragen voor een uitgebreider loopbaantraject om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarmee krijg je meer inzicht in jouw toegevoegde waarde is, waar voor jou de beste kansen liggen en hoe je je loopbaan een succesvol vervolg kan geven.

Meer info? https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/28/wet-arbeidsmarkt-in-balans-aangenomen-in-beide-kamers

Menu