Arbeidsmediation

Een arbeidsrelatie is een intensieve vorm van het bij elkaar betrokken zijn. Afhankelijk van het aantal uren dat je werkt, breng je immers een groot deel van je tijd door met collega’s, werkgever, directie of Raad van Bestuur. Maar waar wordt samengewerkt met anderen, is de kans op een conflict altijd aanwezig. Als het zover komt, wat dan?

Hoewel de meeste mensen alles zeggen en doen vanuit hun beste bedoelingen, wordt dat door anderen niet altijd even goed begrepen. Miscommunicatie is niet voor niets de grootste veroorzaker van conflicten. Dat werkt zo binnen gezinnen en liefdesrelaties en is onder collega’s niet veel anders. Ruzie op de werkvloer lijkt soms moeilijk op te lossen. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn en uitlopen van ziekteverzuim tot ontslag of slepende rechtszaken. Kortom, een arbeidsconflict kost veel tijd,  (negatieve) energie en geld.

 

Ik breng vastgelopen processen in beweging. Begrip voor elkaar krijgen met als gereedschap mezelf, mijn vakkennis, ogen oren en hart.

 

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij arbeidsmediation gaat het om de belangen van partijen, niet om het halen van het gelijk. Een mediator stapt volkomen neutraal het conflict binnen en luistert naar beide partijen zonder een oordeel te vellen. Vervolgens helpt hij de belanghebbenden om met elkaar in gesprek te komen en samen te zoeken naar een oplossing. . Maar ook als de conclusie van partijen is dat ze afscheid van elkaar gaan nemen kunnen hier in mediation goede afspraken over gemaakt worden. Dit voorkomt slepende rechtszaken en zorgt ervoor dat beide partijen weer verder kunnen.

Jeanne Weenink is een ervaren arbeidsmediator. Regelmatig wordt zij ingeroepen bij conflictsituaties op de werkvloer. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, houdt ze beide partijen een spiegel voor, kweekt ze begrip voor elkaar met als gereedschap zichzelf, haar vakkennis, haar ogen, oren en hart.  De waarde van mediation is niet uit te drukken in geld, maar het levert veel op. Want een prettige werksfeer waarin medewerkers goed met elkaar om gaan is goud waard.

Maatwerk en persoonlijk contact is de kracht van Jeanne Weenink. Daarom vindt zij het belangrijk om voor de start van het traject kennis met u te maken, om te onderzoeken wat zij voor voor u kan betekenen. Voor dit eerste gesprek van ongeveer een half uur wordt geen tarief berekend.

Uiteraard wordt door alle partijen aanwezig bij de mediation vertrouwelijk omgegaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst die door beide partijen wordt getekend.

Wij werken met een uurtarief. Reiskosten of buitengewone kosten zoals telefoonkosten naar het buitenland worden apart in rekening gebracht. Er zijn echter situaties waarin het uurtarief niet bij u in rekening gebracht wordt. Zo kan mediation in bepaalde gevallen via de regeling voor gesubsidieerde rechtsbijstand plaatsvinden.

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om gebruik te maken van mediation. Valt u beneden een bepaalde inkomstengrens, dan kunt u gebruik maken van een subsidieregeling (in vakjargon ook wel ‘toevoeging’ genoemd). Deze subsidie wordt verleend door de Raad voor Rechtsbijstand. Ze kent alleen subsidie toe via MfN registermediators die bij de Raad staan ingeschreven.

Menu