WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans

30 september 2019

WAB Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Werkgevers zouden met name bij 50-plussers wachten met ontslag tot 1 januari 2020, omdat de transitievergoeding wordt verlaagd.  Ben je 50 jaar of ouder en heb je het gevoel dat je positie niet zeker is, wacht dan niet af maar neem zelf de regie in handen. Je kan natuurlijk gebruik maken van het gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers, maar beter is om je werkgever een bijdrage te vragen voor een uitgebreider loopbaantraject om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarmee krijg je meer inzicht in jouw toegevoegde waarde is, waar voor jou de beste kansen liggen en hoe je je loopbaan een succesvol vervolg kan geven.

Meer info? https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/28/wet-arbeidsmarkt-in-balans-aangenomen-in-beide-kamers

16 augustus 2019

Van 16 tot en met 21 september a.s. gratis loopbaanadvies voor iedereen. Ook bij Weenink Loopbaanadvies

Zevenaar, juni 2019. Voor de vijfde maal organiseren de professionals van Noloc ‘De Week van de Loopbaan. Loopbaanprofessionals en jobcoaches die aangesloten zijn bij beroepsvereniging Noloc openen van 16 tot en met 21 september hun deuren voor belangstellenden. Iedereen die met een loopbaanprofessional wil praten over loopbaanontwikkeling, of andere vragen heeft op dat gebied, is van harte welkom bij één van de ruim 300 bureaus !

Tijdens de Week van de Loopbaan kunnen ook werkgevers met een loopbaanprofessional van gedachten wisselen over de loopbaan-ontwikkelingsmogelijkheden van hun medewerkers. Iedereen kan van 16 tot en met 21 september kosteloos een afspraak maken met een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. Op deze wijze bieden we een laagdrempelige manier om kennis te maken met onze professionals in het land.

Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn voor een groot deel bepalend voor het succes van een onderneming. Actief bezig zijn met loopbaanbeleid zorgt ervoor dat de organisatie zich richt op de inzet van medewerkers, op hun kwaliteiten en de ontwikkeling van kwaliteiten. Hierbij staat niet alleen het hebben van de juiste werknemers centraal, ook het behouden van deze mensen is belangrijk. Voor een effectieve inzet van loopbaanbeleid kan gebruik gemaakt worden van de diensten van een loopbaanprofessional. Noloc is de grootste beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches in Nederland. Voor mens, werk en organisatie, met de focus op loopbaanadvies en jobcoaching. De vereniging heeft ruim 3.000 leden. Noloc-erkende professionals voeren een kwaliteitslabel en dragen daarmee bij aan het hoge niveau van dienstverlening voor heel de branche. www.noloc.nl/.

Bij ruim 300 loopbaanadviseurs aangesloten bij Noloc staan dus van 16 tot en met 21 september a.s. de deuren open om belangstellenden te ontmoeten en hen verder te kunnen helpen met hun loopbaanvragen. Ga voor meer informatie naar www.noloc.nl/weekvandeloopbaan of direct naar het register van deelnemers op www.noloc.nl/wvl.

Menu